Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Απόσταση

Μιά βδομάδα απ' τον
Αύγουστο που πέρασε,
αυτός πάει,
δεν θα ξαναρθεί ποτές
Έντεκα βλαμμέννοι
μήνες ως τον επόμενο,
άτιμη ρουτίνα κι εποχές.