Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Αγάπη

Στο τέλος της μέρας,
οποιασδήποτε μέρας,
μόνο η αγάπη μένει.