Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Των αμνών

Φοβού την οργή των αμνών
Των υπό σου κατατρεγμένων
και εγκλεισμένων
Των σφαγιασθέντων υπέρ τέρψης λύκων, προβιάς ενδεδυμένων.