Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Απάντηση προς την ΟΕΛΜΕΚ για τον διαμοιρασμό των θέσεων:

Απάντηση προς την ΟΕΛΜΕΚ για τον διαμοιρασμό των θέσεων:
Σας απαντώ σημείο προς σημείο στον τρόπο που εσείς συμφωνήσατε με το Υπουργείο Παιδείας. Όσο για το ότι η κατανομή έγινε από το Υπουργείο Παιδείας,  δεν αντιλέγω. Μαζί το κάνατε το παιδί, ο νονός δεν μας απασχολεί. Απολογούμαι που ασχολούμαι μόνο με τους φιλολόγους, αλλά είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα:
Νομίζω οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

α) Συνολικοί μόνιμοι καθηγητές μέχρι 31/8/2013: 5120
Εξ αυτών Φιλόλογοι: 1512
Ποσοστό: 29,5%
Εξ αυτών Πληροφορικής: 399
Ποσοστό: 7,8%

Άρα στις 263 θέσεις, θεωρητικά αναλογούν:
77 θέσεις φιλολόγων (-7 δηλαδή από την τελική κατανομή)
20 θέσεις πληροφορικής (-19 από την τελική κατανομή)

β) 164 Φιλόλογοι με Προϋπηρεσιακή
25 Πληροφορικής με Προϋπηρεσιακή
Ποσοστό μονιμοποίησης βάσει προϋπηρεσιακής:
Φιλόλογοι: 47%
Πληροφορική: 4%

γ) Υπηρεσία συμβασιούχων:
Πληροφορικής:
11 χρόνια+
2
10 χρόνια
2
9 χρόνια
2 (Αδιόριστοι φέτος)
8 χρόνια
1 (αδιόριστος φέτος)

Φιλόλογοι:
11 χρόνια+
0
10 χρόνια
1
9 χρόνια
1
8 χρόνια
8
7 χρόνια
5
6 χρόνια
9

δ) Ο αριθμός των αφυπηρετήσεων για την πληροφορική ήταν 3. Για τους φιλολόγους δεν έχω τρόπο να ξέρω.

ε) Οι προαγωγές με ισχύ από τη σχολική χρονιά 2013-2014:

Πληροφορική
Φιλόλογοι
Διευθυντές
3
15
Βοηθοί Διευθυντές Α'
3
20
Βοηθοί Διευθυντές
6
0
*Τα στοιχεία είναι από πρόχειρο έλεγχο της ΕΕΥ. Απολογούμαι για τυχών παραλείψεις.
Ώρες που προκύπτουν από τις προαγωγές:


Εν δυνάμει διορισμοί
Πληροφορική
78
3 Καθηγητές
Φιλόλογοι
280
11 Καθηγητές

06/02/2014