Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Νάρκισσος

Αιωρούμαι εναγωνίως, πάνω
στης λίμνης το θολό είδωλο μου, αναζητώντας πιο καθαρά να δω,
μόνο ψεγάδια βρίσκω.

Μήπως να φταίει ο βυθός
που είναι τυρβωμένος;
Μην ειναι κανένα έντομο
που σπάζει το ιξώδες;

Όσο πιο πολύ σκύβω για να δω,
τόσο ασκημότερη
μου μοιάζει η μορφή μου.