Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Βαρσοβία 1

Τέσσερις τοίχοι κι ένα πιάνο,
μέσα στην πόλη του Σοπέν.

Ενα παράθυρο κλειστό,
μια λάμπα αναμμένη.

Μέσα του Ιούλη κι έξω να βρέχει
κι είναι πρωί μιας κυριακής.

Μια βαρετή σε πιάνει σκέψη,
πως να αντέξεις τέτοια ζωή;